Sindife miyala = We are not stones

Title

Sindife miyala = We are not stones

Date

2004-06-22

Language

Type

Identifier

MD 7.20

Coverage

Rumphi District

Transcription

Inu abale tipewe Edzi nthenda yomweyi yilibe mankhwala
My friend, let’s prevent ourselves from getting AIDS because it has no cure
Sindife miyala sindife mitengo ndife anthu tiyenera kuwetsetsa
We are not stones, we are not trees, we are people, we have to understand